Το σήμα ORGANICPLUS[+] δηλώνει τη χρήση 100% φυσικού, οργανικού βαμβακιού.

Το οργανικό βαμβάκι είναι απαλό, ανθεκτικό, υποαλλεργικό και απόλυτα οικολογικό, καθώς στην καλλιέργειά του απαγορεύεται η χρήση τοξικών χημικών ή GMOs (γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί) έχοντας ως αποτέλεσμα ένα ύφασμα όχι μόνο απόλυτα φιλικό προς τον άνθρωπο, αλλά και προς το περιβάλλον.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους καθώς επιλέγοντας ένα ρούχο από οργανικό βαμβάκι αντί για συμβατικό, το έδαφος και ο αέρας διατηρούνται καθαρά, χρησιμοποιείται 88% λιγότερο νερό και 62% λιγότερη ενέργεια.

Αποτελεί δηλαδή την καλύτερη επένδυση για τις αθλητικές δραστηριότητες αλλά και για το περιβάλλον.

ORGANIC COTTON FOR SPORTS

Warmth for performance and style. Designed to provide premium comfort during training as well as casual outings.

  • ORGANICPLUS+ certifies the use of 100% pure natural organic cotton. It is our trademark label for products made from the best organic cotton fibers. We apply this ORGANICPLUS+ material to our performance apparel products. Our end products are more durable and hypoallergenic than conventional cotton. They reflect a supreme quality with high standards without compromising softness.
  • Authentic organic clothing is made from materials that are grown without the use of any chemical fertilizers or pesticides. Organic cotton farming does not allow the use of toxic chemicals or GMOs (genetically modified organisms). Instead, it combines tradition, innovation and science to benefit the shared environment and promote a good quality of life for all involved.
  • When you buy organic cotton, you are investing in water conservation, cleaner air, better soil and farmer livelihoods. Choosing organic instead of conventional, for each piece of clothing you can potentially save water, energy and carbon emissions. It does not damage the soil, has less impact on the air, and uses 88% less water and 62% less energy.