• ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο («www.gsasport.com»).

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο www.gsasport.com ή προβαίνετε σε μια παραγγελία σε αυτό, ρητώς αποδέχεστε και δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις στο σύνολό τους, εκτός από οποιονδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό που ισχύει για τον Ιστότοπο www.gsasport.com  και το Διαδίκτυο και γνωρίζετε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και τις Πολιτικές μας, οπότε αν δεν συμφωνείτε με όλους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο www.gsasport.com. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και τις χρήσεις του Ιστότοπου www.gsasport.com, καθώς και για το Περιεχόμενο, τις πληροφορίες, τις προτάσεις και / ή τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς ή μέσω του Ιστότοπου www.gsasport.com.

Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. (ΑΦΜ: 800770961 / ΔΟΥ: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ.ΓΕΜΗ: 140356003000), διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Οποιαδήποτε τέτοια αναθεώρηση θα είναι δεσμευτική και θα επιφέρει αποτελέσματα αμέσως μετά την ανάρτηση της στον ιστότοπό μας. Είναι δική σας ευθύνη να τα διαβάζετε περιοδικά, καθώς οι τρέχουσες προϋποθέσεις κατά τη στιγμή της επίσημης σύναψης της σχετικής Σύμβασης (όπως ορίζεται παρακάτω) ή της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας είναι αυτές που ισχύουν. Η συνεχής χρήση του ιστότοπού μας αποτελεί δική σας συμφωνία και αποδοχή και για οποιαδήποτε αναθεώρηση των όρων και προϋποθέσεων.

 • Ιστότοπος και Περιεχόμενο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και εν γένει Ιδιοκτησίας

Η Ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE., Φαβιέρου 7, Ελλάς. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό όλων των κειμένων, εικόνων, γραφικών, σχεδίων, λογότυπων, εικονιδίων, διεπαφών, κωδικών, δεδομένων, υλικών, διακριτικών γνωρισμάτων και σημάτων και της σύνταξής του, καθώς και η εμφάνιση, η επιλογή και η διάταξη, ο σχεδιασμός και η οργάνωση του Ιστότοπου, (συλλογικά “Περιεχόμενο”), ανήκει και ελέγχεται από την GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE., συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων (είτε είναι καταχωρημένα είτε όχι) και όλων των άλλων σχετικών δικαιωμάτων που ανήκουν και ελέγχονται από την GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE., εξαιρουμένων ορισμένων τμημάτων του Περιεχομένου (εμπορικά σήματα, λογότυπα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας κ.λπ.) που περιλαμβάνονται στο παρόν με την άδεια του σχετικού κατόχου / αδειούχου ή όπως επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και το περιεχόμενο των χρηστών. Η χρήση του SITE δεν προορίζεται και δεν παρέχει σε κανένα πρόσωπο ή οντότητα πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ως προς τον Ιστότοπο ή το Περιεχόμενο του.

 • ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, δημοσίευση, αναδημοσίευση, άδεια, τροποποίηση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων από, πώληση ή εκμετάλλευση με άλλο τρόπο του Ιστοτόπου ή του Περιεχομένου του (μερική ή ολική), ή οποιωνδήποτε πληροφοριών ή προϊόντων που λαμβάνονται ή προέρχονται από αυτά, εκτός εάν έχετε την προηγούμενη, ρητή, έγγραφη, επίσημη άδεια της GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. ή είναι το δικό σας περιεχόμενο χρήστη που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο. Παρά τα παραπάνω, μπορείτε να εμφανίσετε, να αντιγράψετε, να πραγματοποιήσετε λήψη σε έναν μόνο προσωπικό υπολογιστή ή / και να εκτυπώσετε μέρος του Ιστότοπου ή του Περιεχομένου του ή τμημάτων του, για δική σας εσωτερική, μη εμπορική, νόμιμη χρήση, μόνο όταν κάνετε παραγγελία στην GEPAWORLD ΜΟΝ.ΙΚΕ. Σε περίπτωση που κάνετε λήψη λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά προφυλάξεων οθόνης, εικονιδίων, βίντεο, εικόνων, δεδομένων, αρχείων κ.λπ.) από τον Ιστότοπο (συλλογικά, το “Λογισμικό”) γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι έχετε λάβει άδεια από την GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. και αυτό το γεγονός δεν μεταβιβάζει ιδιοκτησία ή άδεια χρήσης στο Λογισμικό σε εσάς.

Το SITE προστατεύεται από εθνική, περιφερειακή και διεθνή πνευματική ιδιοκτησία και άλλους νόμους. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του SITE μπορεί να συνιστά παραβίαση αυτών των νόμων.

 • ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

Οποιαδήποτε αναφορά στον ιστότοπο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός της GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE., είτε έχει συσταθεί είτε όχι, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς εταιρειών, ενώσεων, ομοσπονδιών ή οντοτήτων (συλλογικά “Άλλες οντότητες”), γίνεται μόνο για ενημερωτικούς λόγους ή για λόγους ιστορικής αναφοράς και δεν υποδηλώνει ή υπονοεί οποιαδήποτε μορφή εταιρικής σχέσης, κοινοπραξίας, σχέσης γονέα / θυγατρικής, ένωσης, χορηγίας, συνεργασίας, επιχειρηματικής ρύθμισης ή άλλης σχέσης οποιουδήποτε είδους μεταξύ της GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE και αυτών των άλλων οντοτήτων ή οντοτήτων, εκτός αν ορίζεται ρητά σε αυτό.

 • ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Ο Ιστότοπος και το περιεχόμενο (χρήστες ή όχι, προϊόντα κ.λπ.) παρέχονται “ως έχουν” και χωρίς καμία δήλωση και εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. αρνείται όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και της μη παράβασης, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο.

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο αντιλαμβάνεσθε και αποδέχεσθε ότι η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν δηλώνει, ούτε εγγυάται ότι αυτό και το περιεχόμενό του είναι πλήρες, ακριβές, χωρίς περικοπές, χωρίς σφάλματα ή ότι τυχόν ελαττώματα στον Ιστότοπο θα διορθωθούν ή ότι ο Ιστότοπος ή ο διακομιστής που διαχειρίζεται αυτόν είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο ή συστατικά. Η λήψη ή η απόκτηση άλλου περιεχομένου της χρήσης του Ιστότοπου είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και οποιαδήποτε ζημιά συμβεί στις συσκευές σας που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπο, είναι επίσης δική σας ευθύνη.

Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. ή / και τα μέλη του ομίλου εταιρειών μας ή ο δικαιοπάροχός τους αποποιούνται : όλες τις προϋποθέσεις, τις εγγυήσεις και άλλους όρους που διαφορετικά θα μπορούσαν να υπονοούνται από το καταστατικό, το κοινό δίκαιο ή τυχόν ειδικό δίκαιο, οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, απώλειας εσόδων / εσόδων, επιχειρήσεων, κερδών / συμβολαίων, αναμενόμενων εξοικονομήσεων, δεδομένων, καλής θέλησης ή σπατάλη χρόνου) που προέκυψε από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με τον Ιστότοπό μας ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης της ιστοσελίδας μας, οποιωνδήποτε ιστότοπων που συνδέονται με αυτόν και οποιουδήποτε υλικού δημοσιεύτηκε σε αυτόν και για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, ακόμη και αν προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας), παραβίαση της σύμβασης ή άλλως, ακόμη και αν είναι προβλέψιμο.

Σε κάθε περίπτωση δεν παρέχονται εγγυήσεις ή δηλώσεις από την GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE., και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον ισχύοντα Νόμο, σχετικά με τη χρήση των υλικών και σε σχέση με την ακρίβεια, τη χρησιμότητα, την ορθότητα ή για όποιο άλλο λόγο.

Επίσης, ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει λειτουργίες που περιγράφουν ή προωθούν σωματική ή άλλη δραστηριότητα. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν συνιστά ή αποτελεί συμβουλές οποιουδήποτε είδους. Πριν εμπλακείτε ή προβείτε σε οποιαδήποτε φυσική ή άλλη δραστηριότητα, άσκηση ή εκγύμναση συμβουλευτείτε τον ιατρό σας ή άλλο κατάλληλο επαγγελματία.

Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE., ή / και τα μέλη του ομίλου εταιρειών μας και / ή οι δικαιοπάροχοί της δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες ή άλλες ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό των ζημιών, επομένως ορισμένες από τις παραπάνω εξαιρέσεις ή περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

 • Συνδέσεις – Διεπαφές

Ο ιστότοπος, προκειμένου να βελτιώσει τη χρήση του και να παρέχει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, ηλεκτρονικά καταστήματα, κ.λπ. που ανήκουν, ελέγχονται ή λειτουργούν από τρίτους. Ρητώς δηλώνετε ότι καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι εισέρχεστε, έχετε πρόσβαση κλπ. σε αυτούς τους ιστότοπους, πλατφόρμες κλπ. με δική σας ευθύνη και η είσοδός σας θα σας οδηγήσει σε λειτουργίες, οι οποίες δεν ελέγχονται από τον Ιστότοπο και η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις πολιτικές απορρήτου.

Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. σας συμβουλεύει να ελέγχετε πάντα τους όρους χρήσης ή / και τις πολιτικές απορρήτου σε αυτούς τους συνδέσμους, πλατφόρμες, ιστότοπους κ.λπ. πριν τα χρησιμοποιήσετε, με τη χρήση τους δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και ελέγξει και τους όρους χρήσης και πολιτικές αυτών των συνδέσμων.

 • Χρήση ιστότοπου

Κατά τη χρήση του Ιστοτόπου απαγορεύεται η παράνομη, ανήθικη και άλλη ακατάλληλη συμπεριφορά. Με την είσοδο / πρόσβαση και δημοσίευση μέσω του Ιστοτόπου πρέπει να ενεργείτε σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και με ήθος. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου για δημοσίευση, μετάδοση, μεταφόρτωση οποιουδήποτε περιεχομένου που θα μπορούσε να εκθέσει τους χρήστες της GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. ή του Ιστοτόπου σε κάθε είδους ευθύνη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε, να δημιουργείτε και να δημοσιεύετε παραβατικές, απειλητικές, επιβλαβείς, ψευδείς, καταχρηστικές, πορνογραφικές, παραπλανητικές, δυσφημιστικές, προσβλητικές της ιδιωτικής ζωής, άσεμνες, ρατσιστικές, παράνομο περιεχόμενο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που είναι ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, παραβίαση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτο ή που ενδέχεται να παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση προσωπικών δεδομένων, φωτογραφιών ή άλλου υλικού άλλου ατόμου.

 • Αποποίηση Συμμετοχής και Αλληλεπίδρασης

Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ανάρτηση και τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, ευθύνη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας, της αλληλεπίδρασης, της δημοσίευσης προσωπικών και εν γένει ευαίσθητων πληροφοριών ή δεδομένων μέσω του Ιστοτόπου. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποφύγετε τυχόν διαφωνίες, ζημιές ή απώλειες, ενώ αλληλεπιδράτε στον Ιστότοπο, είτε διαδικτυακά, είτε online είτε όχι.

Το GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. λειτουργεί ως παθητικό κανάλι για τη διανομή και δεν φέρει καμία ευθύνη και ευθύνη για το περιεχόμενο των επικοινωνιών, των δημοσιεύσεων, των σχολίων των χρηστών κ.λπ., για τα οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι. Δεν είναι η υποχρέωση της GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. να ελέγξει και να αποκλείσει ή να αφαιρέσει σχόλια, δημοσιεύσεις κ.λπ., αλλά διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αφαιρέσει, να αποκλείσει τυχόν επικοινωνίες και υλικό που πιστεύει ότι δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Απορρήτου και την εφαρμογή του νόμου.

Επίσης, καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι παραχωρείτε στο GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. μια αμετάκλητη, μη αποκλειστική, παγκόσμια, αόριστη και χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης, διανομής, δημοσίευσης, αναπαραγωγής κ.λπ., με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχομένου που προσθέτετε, ανεβάζετε, δημοσιεύετε, επικοινωνείτε κλπ στον Ιστότοπο.

Με το παρόν συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να κρατήσετε αβλαβείς την GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. και τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τον δικαιοπάροχο και τους προμηθευτές της από και ενάντια σε όλες τις απώλειες, ζημιές, αξιώσεις, ζημιές κ.λπ. που προκύπτουν από ή σχετίζονται με το περιεχόμενό σας, ότι δημοσιεύετε, ανεβάζετε, επικοινωνείτε κ.λπ. και από οποιαδήποτε παραβίαση της πολιτικής απορρήτου, τους παρόντες όρους ή οποιονδήποτε άλλο εφαρμοστέο νόμο.

 • Διάφορα

Ρητώς δηλώνετε ότι αντιλαμβάνεσθε Καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να υπάρχουν πληροφορίες στον ιστότοπό μας που περιέχουν τυπογραφικά λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις που μπορεί να σχετίζονται με περιγραφές προϊόντων, συσκευασία ή / και σύνθεση προϊόντος. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα ορισμένα προϊόντα που διαφημίζονται ή πωλούνται στο Ιστότοπο να μην είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα.

Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις ή / και να τροποποιήσει, να αφαιρέσει ή να ενημερώσει οποιεσδήποτε πληροφορίες στον Ιστόροπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την απεριόριστη κρίση της.

Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις σας είναι ευπρόσδεκτες. Στείλτε τυχόν ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις στη διεύθυνση [email protected].

Ως χρήστης, εάν επιλέξετε, ή σας παρέχεται, κωδικός αναγνώρισης, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος της ασφάλειάς μας, κατανοείτε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους. Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη του, δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής του γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε άλλη διαφορά ενδέχεται να προκύψει, που σχετίζεται με αυτόν τον ιστότοπο, διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος και τα μέρη υποβάλλουν στην παρούσα μη αποκλειστική δικαιοδοσία των σχετικών δικαστηρίων των Αθηνών. Εάν οποιοδήποτε τμήμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων καταστεί άκυρο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

 • ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

 1. Οποιαδήποτε πώληση Προϊόντων σε αυτόν τον Ιστότοπο / ηλεκτρονικό κατάστημα θα διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής “Όροι και Προϋποθέσεις”). Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, μαζί με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του SITE, της πολιτικής απορρήτου και των cookie, καθώς και όλες οι σχετικές οδηγίες που περιέχονται στον ιστότοπο, καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος και την αγορά προϊόντων σε αυτό. Πρέπει να διαβάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, τους Όρους και Προϋποθέσεις του SITE, την Πολιτική μας για τα Cookies, την Πολιτική Απορρήτου και όλες τις σχετικές οδηγίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο / ηλεκτρονικό κατάστημα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο / ηλεκτρονικό κατάστημα ή κάνετε παραγγελία σε αυτό, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές μας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις υπόλοιπες Πολιτικές μας, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο / ηλεκτρονικό κατάστημα.
 2. Αυτός ο ιστότοπος / ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί από την GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE.
 3. Ο ιστότοπος / ηλεκτρονικό κατάστημα προορίζεται για χρήση από τις χώρες της Ευρώπης
 4. Προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες: Θα σας ζητήσουμε να δώσετε προσωπικά δεδομένα για να κάνετε μια παραγγελία ή να δημοσιεύσετε / να στείλετε σχόλια κ.λπ. Η επεξεργασία των πληροφοριών ή των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις Πολιτικές προστασίας δεδομένων και δεν θα διαβιβαστούν σε κανένα τρίτο μέρος. Θα τα χρησιμοποιήσουμε για να ολοκληρώσουμε την πώληση, να σας απαντήσουμε ή να σας ενημερώσουμε για νέα προϊόντα, νέα κ.λπ. Περιμένουμε ότι όλες οι πληροφορίες και οι λεπτομέρειες που παρέχετε από εσάς είναι αληθείς και νόμιμες. Για να κάνετε μια παραγγελία σε αυτόν τον Ιστότοπο / ηλεκτρονικό κατάστημα πρέπει να είστε, νομίμως ικανοί να συνάψετε δεσμευτικές συμβάσεις, τουλάχιστον 18 ετών. Επίσης, κάνοντας μια παραγγελία σε αυτόν τον Ιστότοπο καταλαβαίνετε και συμφωνείτε ότι πρέπει να ενεργείτε νόμιμα, να παρέχετε αληθινές πληροφορίες και δεδομένα, να ενεργείτε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ηθικά. Εάν δεν ενεργήσετε, όπως παραπάνω, έχουμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε, να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας ή τις παραγγελίες σας.
 5. Επιβραβεύσεις: Με την επιτυχή εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία της GSA Sport, ενεργοποιείται μια σειρά από επιβραβεύσεις.

  Κατά καιρούς μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αλλάξουμε, να σταματήσουμε ή να προσθέσουμε επιβραβεύσεις με ή δίχως την προηγούμενη ειδοποίησή σας.

  Για ορισμένες επιβραβεύσεις θα χρειαστεί να συμφωνήσετε με ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις εν λόγω επιβραβεύσεις που θα διατεθούν σε εσάς όταν θα εξαργυρώσετε την εν λόγω προσφορά. Επιπλέον για τις παρακάτω συγκεκριμένες επιβραβεύσεις, ισχύουν οι εξής όροι και προϋποθέσεις:

  • Κουπόνια έκπτωσης: Πρόκειται για κουπόνια έκπτωσης μίας χρήσης που ενεργοποιούνται κατά την εγγραφή σας στα ενημερωτικά δελτία και, ως μέλος, στα γενέθλιά σας. Θα έχουν περιορισμένη περίοδο ισχύος και μέγιστα ποσά εκπτώσεων, για τα οποία θα ενημερωθείτε με την παραλαβή των κουπονιών έκπτωσης. Μπορεί να ισχύουν συγκεκριμένες εξαιρέσεις σε σχέση με ορισμένα προϊόντα, για παράδειγμα εκπτωτικά ή εξατομικευμένα προϊόντα, όπως και σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτά τα κουπόνια έκπτωσης δεν μπορούν να συνδυαστούν με άλλες προωθητικές προσφορές ή εκπτώσεις.
 6. Διαδικασία παραγγελίας:
  Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτούς τους Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελούν προσφορά πώλησης, αλλά πρόσκληση για θεραπεία. Δεν θα υπάρξει σύμβαση μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν έως ότου η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή ρητά από εμάς. Εάν η προσφορά σας δεν γίνει αποδεκτή και ο λογαριασμός σας έχει ήδη χρεωθεί, το ίδιο ποσό θα επιστραφεί εξ ολοκλήρου. Για να πραγματοποιήσετε μια παραγγελία, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικτυακή διαδικασία αγοράς και να κάνετε κλικ στην επιλογή “Εξουσιοδότηση πληρωμής”. Αφού το κάνετε αυτό, θα λάβετε ένα e-mail που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (η «Επιβεβαίωση παραγγελίας»). Αυτό δεν σημαίνει ότι η παραγγελία σας έγινε αποδεκτή. η παραγγελία σας αποτελεί προσφορά για εμάς να αγοράσουμε ένα Προϊόν. Όλες οι παραγγελίες υπόκεινται στην αποδοχή μας και θα ενημερωθείτε για την αποδοχή μας μέσω e-mail στο οποίο θα επιβεβαιώσουμε ότι αποστέλλεται η παραγγελία (η “Επιβεβαίωση παράδοσης της παραγγελίας”). Η σύμβαση μεταξύ μας για την αγορά ενός προϊόντος (η “Σύμβαση”) θα επισημοποιηθεί μόνο όταν σας στείλουμε την Επιβεβαίωση παράδοσης της παραγγελίας. Μόνο τα προϊόντα που αναφέρονται στην επιβεβαίωση παράδοσης υπόκεινται στη Σύμβαση. Κανένα προϊόν δεν θα αποσταλεί έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή και τα στοιχεία σας έχουν επαληθευτεί από τρίτους διαμεσολαβητές πληρωμών.
 7. Παράδοση προϊόντων:
  Στόχος μας είναι να παραδώσουμε την παραγγελία σας το συντομότερο δυνατό. Όλες οι παραγγελίες προϊόντων υπόκεινται σε διαθεσιμότητα. Εάν υπάρχουν δυσκολίες σχετικά με την προμήθεια προϊόντων ή δεν υπάρχουν προϊόντα, της παραγγελίας, διατηρούμε το δικαίωμα να σας παρέχουμε πληροφορίες για υποκατάστατα προϊόντα της ίδιας ή υψηλότερης ποιότητας και αξίας που μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τα υποκατάστατα προϊόντα, θα επιστρέψουμε το ποσό που ενδέχεται να έχετε πληρώσει. Εάν τα Προϊόντα δεν παραδοθούν εντός 30 ημερών από την παραλαβή της Παραγγελίας, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη Σύμβαση και να σας επιστραφούν τυχόν ποσά που έχετε πληρώσει.Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόν κ.λπ. από αυτόν τον ιστότοπο / ηλεκτρονικό κατάστημα ανά πάσα στιγμή και να αρνηθούμε την παράδοση ενός παραγγελθέντος προϊόντος, ακόμα κι αν έχουμε στείλει την επιβεβαίωση παραγγελίας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για εσάς ή τρίτους για οποιαδήποτε από τις παραπάνω ενέργειες. Η προσπάθειά μας είναι να παραδώσουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στην επιβεβαίωση παράδοσης και εάν δεν υπάρχει τέτοια ημερομηνία, σε κάθε περίπτωση εντός ενός μέγιστου χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Καταλαβαίνετε ότι ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις για λόγους που δεν είμαστε υπεύθυνοι, όπως εσφαλμένες πληροφορίες από εσάς, ατελή πληρωμή κ.λπ. με την αγορά, σε μια νέα ημερομηνία παράδοσης, ή ακυρώστε την παραγγελία με πλήρη επιστροφή του ποσού που πληρώθηκε. Κατά την παράδοση είστε υποχρεωμένοι να αποσυσκευάσετε και να κάνετε μια επιθεώρηση στο προϊόν παράδοσης, προσεκτικά και χωρίς να καταστρέψετε τη συσκευασία. Εάν συνειδητοποιήσετε ότι το προϊόν παράδοσης είναι διαφορετικό από αυτό που παραγγείλατε, ή κατεστραμμένο / ελαττωματικό, πρέπει να το αναφέρετε αυτό εντός 30 ημερών. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα θεωρείται ότι το προϊόν παράδοσης είναι στην επιθυμητή κατάσταση χωρίς ελαττώματα ή ζημιές.
 8. ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ και τη ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ:Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο περιλαμβάνουν Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Οι χρεώσεις αποστολής δεν χρεώνονται. Η συνολική τιμή που καθορίζεται στην οθόνη τελικής αναχώρησης περιλαμβάνει φόρο. Η τιμή θα καταγραφεί στην επιβεβαίωση παραγγελίας, την οποία σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε για μελλοντική αναφορά. Εάν πληρώνετε μέσω πιστωτικής κάρτας, το συνολικό ποσό για ολόκληρη την παραγγελία σας θα αντικατοπτρίζεται στο λογαριασμό σας στο τοπικό σας νόμισμα.Εάν το τοπικό σας νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα στο οποίο αναφέρονται οι τιμές, η τράπεζά σας θα εφαρμόσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει ανά ημερομηνία αγοράς. Η τράπεζά σας μπορεί να εφαρμόσει διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία, η οποία είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Μεταφέρετε μόνο το ακριβές ποσό που καθορίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Οι τιμές των προϊόντων θα είναι όπως εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν οποιαδήποτε παραγγελία που έχουμε επιβεβαιώσει σε επιβεβαίωση παραγγελίας. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα σφαλμάτων. Επομένως, εάν συνειδητοποιήσουμε ένα σφάλμα στην τιμή του προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε και θα έχετε την επιλογή να επιβεβαιώσετε την παραγγελία στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Σε κάθε περίπτωση δεν θα παραδώσουμε κανένα προϊόν σε λανθασμένη τιμή.Δείτε πληροφορίες αποστολής …ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟΥ:Οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στον ιστότοπο ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Φόρους (ΦΠΑ ή άλλους κ.λπ.), δασμούς, έξοδα αποστολής κ.λπ. και δεν περιλαμβάνονται στο πληρωτέο ποσό. Οι ακριβείς τιμές αποστολής εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία παραδίδεται η παραγγελία σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές αποστολής για τη χώρα που ενδέχεται / θα πληρώσετε για την παράδοση του προϊόντος, παρακαλούμε να ενημερωθείτε σχετικά. Οι ακριβείς φόροι και οι δασμοί εξαρτώνται από τη χώρα στην οποία παραδίδεται η παραγγελία σας. Σας ενημερώνουμε σχετικά για φόρους και άλλους δασμούς κ.λπ. ότι μπορείτε / θα πληρώσετε για την παράδοση του προϊόντος.Η συνολική τιμή που καθορίζεται στην οθόνη τελικής αναχώρησης δεν περιλαμβάνει. Θα πληρώσετε τα έξοδα αποστολής, τους φόρους, τους τελωνειακούς δασμούς κ.λπ. ξεχωριστά και απευθείας στις αρχές. Η τιμή θα καταγραφεί στην επιβεβαίωση παραγγελίας, την οποία σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε για μελλοντική αναφορά. Εάν πληρώνετε μέσω πιστωτικής κάρτας, το συνολικό ποσό για ολόκληρη την παραγγελία σας θα αντικατοπτρίζεται στο λογαριασμό σας στο τοπικό σας νόμισμα.Εάν το τοπικό σας νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα στο οποίο αναφέρονται οι τιμές, η τράπεζά σας θα εφαρμόσει τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει ανά ημερομηνία αγοράς. Η τράπεζά σας μπορεί να εφαρμόσει διαφορετική συναλλαγματική ισοτιμία, η οποία είναι πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Μεταφέρετε μόνο το ακριβές ποσό που καθορίζεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας. Οι τιμές των προϊόντων θα είναι όπως εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάζουν από καιρό σε καιρό, αλλά οι αλλαγές δεν θα επηρεάσουν οποιαδήποτε παραγγελία που έχουμε επιβεβαιώσει σε επιβεβαίωση παραγγελίας. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα σφαλμάτων. Επομένως, εάν συνειδητοποιήσουμε ένα σφάλμα στην τιμή του προϊόντος που έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε και θα έχετε την επιλογή να επιβεβαιώσετε την παραγγελία στη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Σε κάθε περίπτωση δεν θα παραδώσουμε κανένα προϊόν σε λανθασμένη τιμή.Δείτε πληροφορίες αποστολής …
 9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΣ:Όλες οι αποστολές εντός Ελλάδας και Κύπρου είναι ΔΩΡΕΑΝ για παραγγελίες άνω των 49€!Για παραγγελίες κάτω των 49€, το κόστος των μεταφορικών είναι 3,99€.

  Οι αποστολές των προϊόντων πραγματοποιούνται απο την εταιρεία ACS Courier και παραδίδονται εντός 1-4 εργάσιμων ημερών για παραδόσεις στην Αθήνα, εντός 4-8 εργάσιμων ημερών για την υπόλοιπη Ελλάδα και εντός 12 εργάσιμων ημερών για παραδόσεις στην Κύπρο.

  Για παραγγελίες προϊόντων Teamswear, οι παραγγελίες παραδίδονται εντός 12 εργάσιμων ημερών.

 10. Για να ολοκληρώσετε μια αγορά προϊόντος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Επιλέξτε το προϊόν που θέλετε να αγοράσετε.
 2. Προσθέστε προϊόν στο καλάθι αγορών σας.
 3. Επιλέξτε έναν τρόπο πληρωμής, από τις παρεχόμενες διαδικασίες πληρωμής και προχωρήστε στην πληρωμή.
 4. Ορίστε τις επιλογές παράδοσης και χρέωσης.
 5. Ελέγξτε την παραγγελία σας και παραδώστε την πριν από την υποβολή.
 6. Υποβάλετε την παραγγελία σας.
 7. Αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα, περιμένετε για επιβεβαίωση παραγγελίας στο διαδίκτυο.
 8. Επιβεβαιώστε την παραλαβή της επιβεβαίωσης.
 9. Με την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας έχετε δεσμευτεί και είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε το ποσό, το οποίο αντιστοιχεί σε αυτήν, και όπως αναφέρεται στο πεδίο «Συνολικό ποσό» της απόδειξης αγοράς. Πριν από την πληρωμή, μπορείτε να τροποποιήσετε τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Σας παρέχεται μια λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας αγοράς στην ενότητα «Παραγγελίες & Πληρωμή» της ενότητας Εξυπηρέτησης Πελατών στη σελίδα υποσέλιδου του e-shop. Με την παραλαβή της παραγγελίας σας, θα εμφανιστεί μια αυτόματη απόδειξη της παραγγελίας σας στον ιστότοπο / ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο περιέχει τον αριθμό παραγγελίας και μια περιγραφή της αγοράς σας. Η συμφωνία αγοράς έχει πλέον ολοκληρωθεί / υπογραφεί.
 10. Ένα αντίγραφο της αυτοματοποιημένης επιβεβαίωσης παραγγελίας ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση της παραγγελίας που εσείς και εμείς αποδεχόμαστε θα σταλούν στο e-mail σας. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να κατεβάσετε αυτό το αντίγραφο για μελλοντική αναφορά. Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει διαθέσιμο αρχείο για όλες τις παραγγελίες που έχετε κάνει στην περιοχή “Ο λογαριασμός μου”.
 11. Πληρωμή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ως μέθοδο πληρωμής, μία από τις παρακάτω επιλογές πληρωμής: Visa, Mastercard και PayPal. Ο κίνδυνος μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ελαχιστοποιείται καθώς τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας θα κρυπτογραφούνται. Σας γνωστοποιούμε ότι μόλις λάβουμε την παραγγελία σας, θα κάνουμε μια προέγκριση στην κάρτα σας για να βεβαιωθούμε ότι τα χρήματά σας είναι επαρκή, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η χρέωση στην κάρτα σας θα πραγματοποιηθεί στο σημείο εκκίνησης της διαδικασίας παράδοσης και στη μέθοδο του PayPal, η χρέωση θα πραγματοποιηθεί όταν επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή “Εξουσιοδότηση πληρωμής”, επιβεβαιώνετε ότι η πιστωτική κάρτα είναι δική σας. Εάν η οντότητα δεν εγκρίνει την πληρωμή και δεν θα μπορέσουμε να επισημοποιήσουμε οποιαδήποτε Σύμβαση μαζί σας και δεν θα προχωρήσουμε στην παράδοση προϊόντων.

11. Επιστροφή προϊόντων:Νομικό δικαίωμα υπαναχώρησης Δικαίωμα υπαναχώρησης εάν συνάπτετε συμβόλαιο ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε από τη Σύμβαση εντός 30 ημερολογιακών ημερών, χωρίς να αναφέρετε κανένα λόγο. Η περίοδος υπαναχώρησης θα λήξει μετά από 30 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς διαφορετικό από τον μεταφορέα αποκτάτε φυσική κατοχή ή έλεγχο των αγαθών ή σε περίπτωση πολλαπλών αγαθών σε μία παραγγελία που παραδίδεται ξεχωριστά, μετά από 30 ημερολόγιο ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένα τρίτο μέρος που υποδεικνύεται από εσάς διαφορετικό από τον μεταφορέα αποκτάτε φυσική κατοχή ή έλεγχο του τελευταίου αγαθού. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, μπορείτε να υποβάλετε μια φόρμα «Επιστροφών», της απόφασής σας να αποσυρθείτε από αυτήν τη Σύμβαση με μια σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή μέσω email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο ανάληψης μοντέλου όπως ορίζεται στο Παράρτημα, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία ανάληψης, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.

Εάν αποχωρήσετε από αυτήν τη Σύμβαση, θα σας αποζημιώσουμε όλες τις πληρωμές που λάβατε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα ενημερωθούμε για την απόφασή σας να αποσυρθείτε από αυτήν τη Σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε τέτοια επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, χωρίς καμία χρέωση για εσάς. Θα προχωρήσουμε στην αποζημίωση έως ότου παραλάβουμε τα αγαθά. Θα στείλετε πίσω ή θα παραδώσετε τα αγαθά ή θα τα παραδώσετε σε εμάς στη διεύθυνση GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE., χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα μας γνωστοποιήσετε την απόσυρσή σας από την παρούσα Σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερολογιακών ημερών. Θα επιβαρυνθείτε με το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων, εκτός εάν κανονίσουμε άλλο τρόπο επιστροφής. Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από την παράδοση εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Συμβατικό δικαίωμα υπαναχώρησης Εκτός από το νομικά αναγνωρισμένο δικαίωμα ακύρωσης για καταναλωτές και χρήστες, που αναφέρεται στην παραπάνω ρήτρα, σας παραχωρούμε μια περίοδο 30 ημερολογιακών ημερών από την επιβεβαίωση παράδοσης για την επιστροφή των προϊόντων. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων βαρύνει αποκλειστικά εσάς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης σύμφωνα με την ρήτρα 10 παραπάνω, ωστόσο, εάν μας ενημερώσετε για την πρόθεσή σας να αποσυρθείτε από τη Σύμβαση μετά τη νομική προθεσμία υπαναχώρησης, σε κάθε περίπτωση θα παραδώσετε τα αγαθά σε εμάς εντός της περιόδου των 30 ημερών από την επιβεβαίωση παράδοσης.

Το δικαίωμά σας να ακυρώσετε τη Σύμβαση ισχύει αποκλειστικά για τα προϊόντα που επιστρέφονται υπό τους ίδιους όρους με τους οποίους τα παραλάβατε. Δεν θα γίνει επιστροφή χρημάτων εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από το άνοιγμα, για προϊόντα που δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση όπως όταν παραδόθηκαν ή όταν έχουν υποστεί ζημιά, οπότε φροντίστε τα προϊόντα ενώ βρίσκεστε στο κατοχή. Επιστρέψτε τα προϊόντα χρησιμοποιώντας ή συμπεριλαμβάνοντας όλες τις αρχικές συσκευασίες, οδηγίες και άλλα έγγραφα, εάν υπάρχουν, που συνοδεύουν τα προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να στείλετε το προϊόν για επιστροφή μαζί με το εισιτήριο που θα έχετε λάβει κατά την παράδοση του προϊόντος. Θα βρείτε μια περίληψη σχετικά με την άσκηση αυτής της ακύρωσης αμέσως μόλις λάβετε την παραγγελία. Μετά την ακύρωση, τα αντίστοιχα προϊόντα θα επιστραφούν ως εξής: α) Επιστροφές στη διεύθυνση GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα επιστροφών που περιλαμβάνεται στο πακέτο παραγγελίας σας και να επιστρέψετε τα προϊόντα μέσω Courier με το πλήρως συμπληρωμένο εισιτήριο, που λάβατε με την παράδοση. β) Κατά την επιστροφή των προϊόντων μέσω ταχυμεταφορών Θα πρέπει να στείλετε το προϊόν ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα “ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ” αυτού του ιστότοπου. Αφού εξετάσουμε το άρθρο, θα σας ενημερώσουμε για το εάν έχετε το δικαίωμα επιστροφής των ποσών που πληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής, τα οποία δεν επιστρέφονται. Η επιστροφή χρημάτων θα καταβληθεί το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την πρόθεσή σας να ακυρώσετε. Παρά τα προαναφερθέντα, ενδέχεται να παρακρατήσουμε την αποζημίωση έως ότου παραλάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε αποστείλει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο. Η επιστροφή χρημάτων θα πληρώνεται πάντα χρησιμοποιώντας την ίδια πληρωμή που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή της αγοράς σας. Θα αναλάβετε το κόστος και τον κίνδυνο επιστροφής των προϊόντων σε εμάς, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Εάν έχετε απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη φόρμα επικοινωνίας ή τηλεφωνώντας μας. Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων Στις περιπτώσεις που θεωρείτε ότι κατά τη στιγμή της παράδοσης το προϊόν δεν είναι όπως ορίζεται στη Σύμβαση, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αμέσως στη φόρμα επικοινωνίας μας, παρέχοντας τις λεπτομέρειες του προϊόντος και τη ζημία που υπέστη, ή καλέστε μας +30 2111822269, όπου θα σας δείξουμε τι πρέπει να κάνετε. Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στη διεύθυνση GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. ή μέσω κούριερ που θα το παραδώσει σε εμάς. Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν μαζί με το εισιτήριο που θα λάβετε με το προϊόν κατά την παράδοσή του. Θα εξετάσουμε προσεκτικά το επιστρεφόμενο προϊόν και θα σας ειδοποιήσουμε μέσω email εντός εύλογου χρονικού διαστήματος εάν το προϊόν μπορεί να επιστραφεί ή να αντικατασταθεί (ανάλογα με την περίπτωση) Η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση του άρθρου θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό και σε όλες τις περιπτώσεις εντός 14 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει ότι προχωρά η επιστροφή χρημάτων ή η αντικατάσταση του προϊόντος. Τα ποσά που πληρώθηκαν για τα προϊόντα που επιστράφηκαν λόγω τυχόν ζημιάς ή ελαττώματος, όταν πράγματι υπάρχει, θα αποζημιωθούν πλήρως, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης που σχετίζονται με την αποστολή του άρθρου και του κόστους για την επιστροφή του σε εμάς. Η επιστροφή χρημάτων θα πληρωθεί με την ίδια πληρωμή που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή από την αγορά. Όλα τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία προστατεύονται, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση.

ΠΡΟ-ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατά την πραγματοποίηση προπαραγγελίας για προϊόντα GSA, θα σας ζητηθεί να παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση και τα στοιχεία χρέωσής σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι όλες αυτές οι πληροφορίες είναι ακριβείς και πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες αυτές διατηρούνται ενημερωμένες. Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν φέρει καμία ευθύνη για ανακριβείς πληροφορίες ή πληροφορίες που αργότερα καθίστανται ξεπερασμένες και δεν έχει καμία υποχρέωση να καταβάλει προσπάθειες για τον προσδιορισμό των σωστών πληροφοριών επικοινωνίας ή αποστολής. Μπορείτε να ενημερώσετε τα στοιχεία σας ανά πάσα στιγμή πριν από την αποστολή του προϊόντος σας στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected].

Αναγνωρίστε και συμφωνείτε ότι το GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. ενδέχεται να απορρίψει ή να καθυστερήσει τις κρατήσεις για να αποφύγει την υπεραγγράωση ή όπως κρίνει σκόπιμο, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες να σας ενημερώσουμε εντός τριών (3) εβδομάδων από την παραλαβή της προπαραγγελίας σας και ότι θα δικαιούστε σε πλήρη επιστροφή της τιμής αγοράς. Λόγω της φύσης της προπαραγγελίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ειδικοί όροι για τα προπαραγγελία προϊόντα:

Παράδοση προ-παραγγελθέντων προϊόντων. Παρόλο που θα καταβάλουμε προσπάθειες για να ξεκινήσουμε την παράδοση προϊόντων το συντομότερο δυνατό, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Τα χρονοδιαγράμματα κανονικής παράδοσης θα ισχύουν από τη στιγμή που το προπαραγγελία προϊόν είναι διαθέσιμο στην αποθήκη μας. Αυτές οι πληροφορίες είναι μόνο καλύτερες εκτιμήσεις, τα χρονοδιαγράμματα δεν είναι δεσμευτικά. Ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης (ETD) είναι μόνο μια εκτίμηση, υπόκειται σε αλλαγές και το GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι θα είναι σε θέση να αποστείλει το Προϊόν έως την εκτιμώμενη ημερομηνία. Ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση που προκύψει καθυστέρηση και η εκτιμώμενη αποστολή ή / και απελευθέρωση του προϊόντος δεν ικανοποιηθεί, η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν λόγω της καθυστέρησης, ούτε θα είναι υποχρεωτική, εκτός αν ορίζεται στους παρόντες Όρους, για την παροχή οποιωνδήποτε εκπτώσεων, επιστροφών χρημάτων ή πιστώσεων λόγω οποιωνδήποτε καθυστερήσεων.

Πληρωμή προ-παραγγελθέντων ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Θα χρεωθείτε με την πλήρη τιμή των προϊόντων κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Εάν η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν είναι σε θέση να ξεκινήσει την αποστολή των Προϊόντων κατά ή πριν από την επέτειο των τριών μηνών από την πραγματοποίηση της Προπαραγγελίας σας, η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. θα επεξεργαστεί μια πλήρη επιστροφή χρημάτων σε εσάς. Η πραγματοποίηση μιας προπαραγγελίας αποτελεί τη ρητή συγκατάθεσή σας προς την GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. για τη χρέωση της πλήρους τιμής των προϊόντων τη δεδομένη στιγμή.

Ξεχωριστή αποστολή προ-παραγγελθέντων προϊόντων. Τα προπαραγγελία προϊόντα αποστέλλονται ξεχωριστά. Δεν θα αποσταλούν με κανονικό προϊόν που μπορεί να έχετε παραγγείλει. Δυστυχώς, λόγω τεχνικών περιορισμών από την πλευρά μας, οι προπαραγγελίες θα εμφανίζονται στο e-mail επιβεβαίωσης “αποστολή εμπορευμάτων” και στην κατάσταση της παραγγελίας σας στο διαδίκτυο. Αυτό είναι λάθος. Παραβλέψτε αυτές τις πληροφορίες. Θα λάβετε ξεχωριστή επιβεβαίωση αποστολής μετά την αποστολή του προϊόντος.

 1. Απαλλαγή και Ευθύνη:Εκτός αν αναφέρεται ρητώς σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η ευθύνη μας σχετικά με οποιοδήποτε προϊόν που αποκτήθηκε στον ιστότοπό μας περιορίζεται αυστηρά στη μέγιστη αποζημίωση για αυτές τις απώλειες (εάν ισχύει) ισοδύναμη με την αγοραία αξία των προϊόντων. Τίποτα σε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλεια ή απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από την ελληνική και την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία και κανονισμούς. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, εξαιρούμε όλους τους όρους, εγγυήσεις, δηλώσεις ή οποιουσδήποτε άλλους όρους ενδέχεται να ισχύουν για τον Ιστότοπο ή αυτό το περιεχόμενο, είτε ρητά είτε έμμεσα. Λάβετε υπόψη ότι παρέχουμε το SITE / e-shop για ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε το SITE / e-shop για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ειδικά για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για εσάς για τυχόν απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρήσεων ή διακοπών ή απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών. Εκτός από την περίπτωση πρόθεσης και βαριάς αμέλειας, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια που προκύπτει από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκαλούνται από ιούς ή άλλο τεχνικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, δεδομένα ή άλλο ιδιόκτητο υλικό λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας, το περιεχόμενο λαμβάνεται από αυτόν ή από άλλο ιστότοπο στον οποίο είναι συνδεδεμένος ή άλλες ανακρίβειες ή ατέλειες αυτού του Ιστότοπου / ηλεκτρονικού καταστήματος.

Όλα τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, περιγραφών, εμφάνισης, πληροφοριών και υλικού που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται “ως έχουν”, χωρίς ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις για τον ίδιο. Υπό αυτήν την έννοια, εάν συνάπτετε συμβόλαια ως καταναλωτής ή χρήστης, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδώσουμε αγαθά που συμμορφώνονται με τη Σύμβαση, ευθύνη για εσάς για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης που υπάρχει κατά τη στιγμή της παράδοσης. Η έλλειψη απαίτησης εκ μέρους μας για αυστηρή συμμόρφωση εκ μέρους σας με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που έχετε αναλάβει βάσει σύμβασης ή αυτών των όρων ή έλλειψη άσκησης εκ μέρους μας των δικαιωμάτων ή ενεργειών που μας αντιστοιχούν δυνάμει Η παρούσα Σύμβαση ή οι Προϋποθέσεις δεν θα συνιστά παραίτηση ή περιορισμό των εν λόγω δικαιωμάτων ή ενεργειών, ούτε θα σας απαλλάξει από την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων. Η παραίτηση εκ μέρους μας ενός συγκεκριμένου δικαιώματος ή ενέργειας δεν αποτελεί παραίτηση από άλλα δικαιώματα ή ενέργειες που απορρέουν από τη Σύμβαση ή από τους Όρους, δεν μπορεί να αποκλειστεί νόμιμα υπέρ των καταναλωτών και των χρηστών.

 ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ανωτέρα βία: Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη εκτέλεσης των υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος Force Majeure (γεγονός που είναι πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχό του). Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, το Force Majeure Event σημαίνει ένα συμβάν πέρα ​​από τον εύλογο έλεγχο οποιουδήποτε μέρους, το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε απεργίες, αποκλεισμούς ή άλλες βιομηχανικές διαφορές (είτε αφορούν το εργατικό δυναμικό ενός από τα μέρη είτε από οποιοδήποτε άλλο μέρος) , αποτυχία υπηρεσίας κοινής ωφελείας ή δικτύου μεταφορών, πράξη του Θεού, πόλεμος, ταραχές, αστικές αναταραχές, κακόβουλη ζημία, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο ή κυβερνητική εντολή, κανόνα, ρύθμιση ή διεύθυνση, ατύχημα, καταστροφή εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων, πυρκαγιά, πλημμύρα, καταιγίδα ή προεπιλογή οποιουδήποτε μέρους ή υπεργολάβου.Θα γίνει κατανοητό ότι οι υποχρεώσεις μας που απορρέουν από Συμβάσεις αναστέλλονται κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το Force Majeure παραμένει σε ισχύ και θα μας δοθεί παράταση της περιόδου κατά την οποία θα εκπληρώσουμε αυτές τις υποχρεώσεις κατά χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που διήρκεσε η κατάσταση της Force Majeure. Θα παράσχουμε όλους τους εύλογους πόρους για να τερματίσουμε την κατάσταση της Force Majeure ή για να βρούμε μια λύση που μας επιτρέπει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει της Σύμβασης παρά την κατάσταση της Force Majeure.
 2. Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη συμφωνία των Μερών για το θέμα της παρούσας και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες αντιλήψεις και μέσα σχετικά με αυτό το θέμα. Η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί παρά μόνο με γραπτή πράξη που εκτελείται από δεόντως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των μερών. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας θεωρηθεί άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη, η εγκυρότητα, η νομιμότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζονται ούτε επηρεάζονται καθόλου.
 3. Έχουμε το δικαίωμα να επανεξετάσουμε και να τροποποιήσουμε αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή. Υπόκειται στις ισχύουσες πολιτικές και Προϋποθέσεις τη στιγμή που χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο ή υποβάλλετε κάθε παραγγελία.
 4. Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ανάρτηση και τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, ευθύνη ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας, της αλληλεπίδρασης, της δημοσίευσης, της δημοσίευσης προσωπικών πληροφοριών ή δεδομένων μέσω του SITE. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ακολουθήσετε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να αποφύγετε τυχόν διαφωνίες, ζημιές ή απώλειες, ενώ αλληλεπιδράτε στο SITE, είτε online είτε όχι.
 5. Ως χρήστης, εάν επιλέξετε, ή σας παρέχεται, ένας κωδικός αναγνώρισης, ένας κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος της ασφάλειάς μας, κατανοείτε ότι αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους. Η GEPAWORLD ΜΟΝ.IKE. μπορεί να αρνηθεί την πρόσβαση στον ιστότοπο, ανά πάσα στιγμή, εάν κατά τη γνώμη του, δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής του γνωρίζουν αυτούς τους όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.
 6. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε άλλη διαφορά ενδέχεται να προκύψει, που σχετίζεται με αυτόν τον Ιστότοπο, διέπονται από τους νόμους του Νιου Τζέρσεϋ και τα μέρη υποβάλλουν στην παρούσα μη αποκλειστική δικαιοδοσία των σχετικών Δικαστηρίων.
 7. Απόρρητο: Θα βρείτε σχετικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες στην ενότητα Πολιτική απορρήτου στη Νομική περιοχή στο υποσέλιδο του ιστότοπου.
 8. Κάθε ένα από τα τμήματα αυτών των γενικών όρων ισχύει ξεχωριστά. Εάν ένα δικαστήριο ή μια αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι οποιαδήποτε από τις ρήτρες δεν είναι εκτελεστή ή παράνομη, η άλλη θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ.